Apartamentowiec spełniać będzie wymagania stawiane budynkom inteligentnym . Wyposażony będzie w systemy oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i oœwietleniowej w części wspólnej, w automatyczne systemy sterowania basenem i rekreacyjny, a także w system zarządzania wentylacją. Przewidziane są również systemy sterowania ogrzewaniem podjazdów, rynien oraz wpustów dachowych, rozliczania CO, CW, wody i prądu w apartamentach.

Publikacje

Najnowsze


Apartamentowiec „Ludwinow” zajmuje cały kwartał miejski, usytuowany jest równolegle do ulicy Ludwino